Informace k situaci kolem Covid-19 v roce 2020 v souvislosti s námi a s našimi expedicemi

V případě, že ke dni odjezdu budou uzavřeny české hranice, hranice cílové země nebo tranzitní země, či bude nějaká povinná karanténa, bude účastníkům expedice poskytnut náhradní termín dané akce (se stejným programem, délkou, atd. ) rovněž v pozdějších letních měsících  roku 2020. Datum náhradního termínu dané akce bude všem oznámen nejpozději 14 dní před původně plánovaným odjezdem e-mailem.

V případě nevyužití námi nabídnutého náhradního termínu se vám vaše platba v plné výši převádí na rok 2021. Pak můžete tyto finance využít na stejnou akci nebo jinou akci pořádanou v roce 2021. Pokud do 31.8. 2021 tyto finance nevyužijete na žádnou z akcí, budou vám po tomto termínu do 10ti dnů v plné výši vráceny.

Vše záleží na rozhodnutí vlády ČR. Storno podmínky platí v plném rozsahu.
Děkujeme za pochopení námi ani vámi nezaviněné krizové situace.

Ke dni 5.6. 2020 se bohužel překládají akce Mont Blanc a Makedonie na rok 2021. Zaplacené zálohy zůstávají v platnosti v plné výši! Děkujeme za pochopení.

Ke dni 17.8.2020 se z důvodu nutnosti testů na Covid 19 nebo karantény pri návratu z Rumunska překládá akce Dračí jezero 2020 na rok 2021. Platby za tuto akci zůstávají v platnosti v plné výši.